Mellem kl. 16.00 og kl. 08.00, samt i weekender og på helligdage, må du henvende dig hos lægevagten, hvis du fejler noget, der ikke kan vente til næste hverdag.

Lægevagten er bl.a. på Viborg Sygehus, sammen med skadestuen og modtagelsen. Du skal altid ringe først – på telefon 70 11 31 31.

Det er lægevagtens læge, der afgør, om din henvendelse kan klares med en telefonkonsultation, eller om det er nødvendigt med konsultation eller sygebesøg.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.

Du skal som hovedregel selv sørge for transport til lægevagten. Falck har et abonnement, der også dækker kørsel til og fra lægevagten.

Du kan selvfølgelig også ringe 112 og komme i forbindelse med alarmcentralen, men ambulancer bør reserveres til livstruende tilstande.