Henrik Hassing

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Århus Universitet 1981
Speciallæge i Almen Medicin
Praktiserende læge siden 1991
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin
Overenskomst med sygesikringen: Ja