Fornyelse af kørekort

Nye regler for fornyelse af kørekort trådte i kraft 1. juli 2017. Reglerne betyder, at det såkaldte aldersloft på kørekort blev fjernet, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af ældres kørekortet.

Hvor længe er kørekortet gyldigt?

Kørekort udstedt før 19. januar 2013 er normalt gyldigt, indtil du fylder 70 år. For de fleste ældre bilister gælder derfor, at deres kørekort skal fornys første gang, når de bliver 70 år.

Kørekort udstedt fra 19. januar 2013 er gyldigt i 15 år.

 Alle kørekort skal dog senest d. 18. januar 2033 være ombyttet til en ny EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

Fornyelse

Fornyelse af kørekort sker hos kommunens Borgerservice. Der kan være ekspeditionstid på kørekortet, så husk at henvende dig, før dit kørekort udløber. Det er ulovligt at køre bil uden et gyldigt kørekort, så husk at ansøge om fornyelse, inden kortet udløber.

Når ansøgningen om fornyelse er afleveret udstedes et midlertidigt kørekort. Hvis du har brug for at kunne køre bil udenfor Norden i den periode, du har et midlertidigt kørekort, kan dit kørekort efter anmodning fornys foreløbigt for en periode på tre måneder. Der udstedes så et foreløbigt kørekort i EF-format, som kan anvendes i hele EU/EØS.

Hvis du søger om fornyelse mere end tre år efter, at gyldighedstiden er udløbet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve, inden du igen kan få kørekort.

Lægeattest

De nye regler, hvor kørekortet fornys uden lægeattest gælder ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder.

Indhente ekstra oplysninger

Resultatet af lægeattesten kan betyde, at der skal indhentes flere oplysninger. Det kan for eksempel være fra en speciallæge. Politiet kan også beslutte, at sagen skal forelægges for Sundhedsstyrelsen, hvis det ud fra lægeattesten vurderes, at du ikke længere har de fornødne kørefærdigheder, og derfor ikke uden videre kan få fornyet kørekortet. Politiet kan da forlange, at du skal gennemføre en vejledende helbredsmæssig køretest.

Kørekort eller ej

Sommetider kan familie eller omgangskreds være utrygge ved om en ven eller et familiemedlem fortsat bør have kørekort. For mange ældre er bilen dog vigtig både i forhold til praktik i hverdagen og muligheden for at bevare sociale relationer. På Ældre Sagens hjemmeside kan du læse mere om den svære beslutning om, hvorvidt kørekortet skal opgives.

Øvrige kategorier

Kørekort ud over til bil og MC, skal fornys efter følgende regler (alder ved udstedelse af det nye kørekort). Er ansøgeren fyldt:

  • 70 år, men ikke 71 år: Fire år
  • 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • 72 år, men ikke 80 år: To år
  • 80 år: Et år

Dette gælder for kategorierne: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Der skal ved fornyelse af kørekort i disse kategorier altid afleveres lægeattest.

SE OGSÅ: Kategorier for kørekort

Tabt eller stjålet

Har du fået stjålet eller har du tabt kørekortet, kan du få erstattet kørekortet med et såkaldt duplikatkørekort.